ScrollToTop
 

Dogoterapia

Jest jedną z metod wspomagających rozwój, w której odpowiednio przeszkolony PIES Przyjaciel wspomaga terapeutę w wieloprofilowym usprawnianiu dzieci. 

W naszym Przedszkolu takie zajęcia odbywają się systematycznie dwa razy w  miesiącu. Przyjaciele przedszkolaków to piękne i mądre labradorki Maja i Japa. 

Zajęcia dogoterapii z udziałem Mai i Japy pomogły naszym dzieciom:

 • przełamać lęk przed psami, pogłębiać kontakt z nim poprzez podchodzenia do psa, głaskanie go i przytulanie się
 • kształtować orientację w schemacie własnego ciała
 • poznawać budowę ciała zwierzęcia
 • stymulować zmysły: słuchu, wzroku, dotyku
 • ćwiczyć koncentrację uwagi
 • wyzwalać spontaniczną aktywność dziecka wobec psa
 • doskonalić sprawność ruchową poprzez ćwiczenia wykonywane przez dziecko we współdziałaniu z psem
 • kształtować i rozwijać umiejętność okazywania emocji i uczuć związanych z kontaktem ze zwierzętami
 • uczyć zasad bezpiecznego postępowania z psami
 • kształtować nawyki higieniczne związane z kontaktem z psami np. mycie rąk po zakończeniu zajęć
 • uczyć samodzielności poprzez stwarzanie dziecku możliwości samodzielnego wywiązywania się z działań podejmowanych wobec psa np. karmienie, prowadzenie na smyczy 

Zajęcia z udziałem psa mają na celu rozwijanie sfery umysłowej dziecka, wpływając na koncentrację uwagi, rozwój mowy i funkcji poznawczych, pobudzanie zmysłu wzroku, słuchu, dotyku i węchu. 
Dzieci biorące udział w zajęciach uczą się określania związków przyczynowo-skutkowych, rozpoznawania kolorów i kształtów, różnic i podobieństw.