ScrollToTop
 

Grupa terapeutyczna

Przedszkole Baja Patataja to bezpieczna przystań dla dzieci zdrowych i tych z wyzwaniami rozwojowymi. Dlatego też zostanie utworzona grupa terapeutyczna dla dzieci z alalią, zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z autyzmem.

Dla każdego dziecka zostanie stworzony indywidualny plan edukacyjno-terapeutyczny mający na celu całościowy rozwój, który będzie realizowany w przedszkolu z możliwością kontynuowania w domu przez rodziców.

Zapewniamy całościową opiekę dzieciom z kłopotami w komunikowaniu i funkcjonowaniu społecznym.

Realizujemy program wychowania przedszkolnego zgodnie z nową podstawą programową MEN.

Dla dzieci ze szczególnymi potrzebami proponujemy:

  • indywidualny plan terapii  logopedycznej, pedagogicznej, psychologicznej;
  • jako terapie wspomagające: dogoterapię, muzykoterapię, metodę dobrego startu, metodę ruchu rozwijającego W. Sherborne; terapia ręki; metoda Knillów; metoda Masgutowej
  • realizację założeń edukacji włączającej;
  • wsparcie zespołu specjalistów: lekarza pediatry, neurologa, psychologa, logopedy, dietetyka;
  • posiłki opracowane przez dietetyka, uwzględniające dietę dla dzieci z autyzmem oraz o nietypowych preferencjach żywieniowych.

Prowadzimy również terapie z wykorzystaniem elementów Metody Krakowskiej.

Dokumentem niezbędnym do przyjęcia dziecka jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zapraszamy dzieci w wieku 2-6 lat.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty Przedszkole Niepubliczne BAJA PATATAJA, ul. Prosta 13/1B, tel. 41-343-11-01.