ScrollToTop
 

Nasza oferta

Tworząc swoje programy edukacyjne chcemy zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki do zrównoważonego rozwoju poznawczego, społecznego i motorycznego.

W przedszkolu działa oddział rocznego przygotowania przedszkolnego (zerówka)- Kangurki.

Oferta programowa na rok szkolny 2017/2018

Jako przedszkole, którego priorytetem jest wszechstronny rozwój dziecka, mamy do zaoferowania szeroki wachlarz zajęć dodatkowych takich jak:

 • Zajęcia ogólnorozwojowe "Przed pierwszym dzwonkiem"
 • Język angielski
 • Język migowy
 • Zajęcia z logopedą
 • Zajęcia muzyczno-rytmiczne
 • Zajęcia sportowe "Mali Olimpijczycy"
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Zajęcia ceramiczne
 • Zajęcia z tablicą multimedialną
 • Zajęcia integracyjne wg KLANZY
 • Warsztaty teatralno-lalkarskie
 • Metoda Dobrego Startu 
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
 • Zajęcia z elementami programu aktywności Knillów
 • Integracja sensoryczna
 • Warsztaty kulinarne

Nasze metody edukacyjno-wychowawcze są oparte na aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii rozwoju.

Celem przedszkola jest:

 • Umożliwienie dziecku pełnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, moralnego i fizycznego
 • Wydobycie twórczego potencjału i możliwości rozwojowych dziecka
 • Uczenie współdziałania w grupie
 • Kształtowanie umiejętności ekspresji i rozumienia emocji
 • Przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

Jako Przedszkole o profilu edukacyjno-przyrodniczym łączymy obie te funkcje w trakcie spacerów i wycieczek, których celem jest zarówno rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny. Podczas wycieczek, wyjść i spacerów dziecko zapoznaje się z otaczającym środowiskiem i społecznością lokalną, podziwia przyrodę i zmiany w niej zachodzące, poznaje zasady bezpiecznego zachowania (galeria). 

Jedną z form spacerów w naszym Przedszkolu są wyjścia na plac zabaw przy ul. Seminaryjskiej (obok Przedszkola). Mają one charakter zorganizowanych zabaw tematycznych, gier i zabaw zespołowych z wykorzystaniem przyborów gimnastycznych oraz różnych innych nietypowych pomocy rozbudzających potencjał twórczy dziecka. 

Promocja!!! Tydzień adaptacyjny GRATIS!!!

Jesteśmy przedszkolem, które jest otwarte na wszelkiego rodzaju akcje społeczne oraz na współpracę ze środowiskiem lokalnym.

Współpracujemy z placówkami takimi jak:

 • Komenda Miejska Policji
 • Komenda Straży Miejskiej- program „Bezpieczne przedszkole"
 • Wojewódzki Dom Kultury – patronat nad akcją „Świętokrzyska Akademia Filmowa”
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna ( Lekcje biblioteczne )
 • Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”
 • Muzeum Narodowe w Kielcach
 • Szkoła Podstawowa nr 13 w Kielcach