ScrollToTop
 

Poznaj nas

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE BAJA PATATAJA działa na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta Kielce nr 57 z dn. 31.08.2010.

Przedszkole Baja Patataja jest placówką o ugruntowanej pozycji i renomie. Już od dziesięciu lat działamy w oparciu o najlepsze wzorce. Do swoich oddziałów terapeutycznych zapraszamy dzieci z niepełnosprawnościami oraz zaburzeniami rozwojowymi. Dzieci i ich potrzeby są dla nas priorytetem. Robimy wszystko, żeby naszym przedszkolakom zagwarantować bezpieczne, szczęśliwe dzieciństwo oraz prawidłowy rozwój. Nasi wychowankowie po zakończeniu edukacji przedszkolnej będą ludźmi kreatywnymi o różnorodnych zainteresowaniach i umiejętnościach.

W roku szkolnym 2022/2023 mamy 5 grup przedszkolnych : Pszczółki, Króliczki, Puchatki, Tygryski oraz Sówki.

Kadra Baja Patataja to kreatywni nauczyciele wychowania przedszkolnego.

Jako przedszkole, którego priorytetem jest wszechstronny rozwój dziecka, mamy do zaoferowania szeroki wachlarz zajęć dodatkowych

Naszą misją jest:

 • Dawanie dziecku możliwość poznawania i rozumienia siebie i świata, odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej i otaczającej rzeczywistości, a także rozróżniania podstawowych wartości – dobra, miłości i przyjaźni.
 • Stwarzanie przyjaznej atmosfery.
 • Rozbudzanie u dzieci ciekawości świata i ludzi, spostrzegawczości i wrażliwości na drugiego człowieka.
 • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka oraz dostosowania go do indywidualnych potrzeb i możliwości.
 • Kształtowanie u przedszkolaków wiary we własne możliwości, rozwijanie w nich optymizmu i poczucia własnej wartości.
 • Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa oraz troska o ich zdrowie.
 • Uczenie tolerancji, patriotyzmu, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka.
 • Rozbudzanie u dzieci zainteresowania otaczającym światem przyrody, kulturą oraz drugim człowiekiem.
 • Przygotowanie dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami.
 • Wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne w nauce szkolnej.
 • Oferowanie pomocy psychologicznej, logopedycznej i pedagogicznej.

Kadra

Priorytetem nauczycieli jest ciągły rozwój zawodowy poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach, kursach, warsztatach metodycznych oraz studiach podyplomowych. Dzięki podnoszeniu kwalifikacji nauczyciele wzbogacają swój warsztat pracy, który korzystnie wpływa na rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci. Przekłada to się także na charakter i specyfikę zajęć w przedszkolu, czyniąc je za każdym razem ciekawszymi, bogatszymi i bardziej interesującymi dla dzieci. W takim miejscu dzieci czują się bezpiecznie i chętnie przychodzą do przedszkola.