ScrollToTop
 

Grupa terapeutyczna

Przedszkole Baja Patataja to bezpieczna przystań dla dzieci zdrowych i tych z wyzwaniami rozwojowymi. Dlatego też zostanie utworzona grupa terapeutyczna dla dzieci z alalią, zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Dla każdego dziecka zostanie stworzony indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny mający na celu całościowy rozwój, który będzie realizowany w przedszkolu z możliwością kontynuowania w domu przez rodziców.

Zapewniamy całościową opiekę dzieciom z kłopotami w komunikowaniu i funkcjonowaniu społecznym.

Realizujemy program wychowania przedszkolnego zgodnie z nową podstawą programową MEN.

Dla dzieci ze szczególnymi potrzebami proponujemy:

  • indywidualny plan terapii logopedycznej, pedagogicznej, psychologicznej, integracji sensorycznej;
  • jako terapie wspomagające: muzykoterapię, metodę dobrego startu, metodę ruchu rozwijającego W. Sherborne; terapia ręki; metoda Knillów;
  • realizację założeń edukacji włączającej;
  • wsparcie zespołu specjalistów;
  • posiłki opracowane przez dietetyka, uwzględniające dietę dla dzieci oraz o nietypowych preferencjach żywieniowych.

Dokumentem niezbędnym do przyjęcia dziecka jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W przedszkolu realizowane są zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanej przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty Przedszkole Niepubliczne BAJA PATATAJA, ul. Prosta 13/1B, tel. 41-343-11-01 lub 785-097-586.