ScrollToTop
 

Nasza oferta

Tworząc swoje programy edukacyjne chcemy zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki do zrównoważonego rozwoju fizycznego, poznawczego, społecznego i emocjonalnego.

W przedszkolu działa oddział rocznego przygotowania przedszkolnego (zerówka)- Sówki.

Oferta programowa na rok szkolny 2022/2023

 • Pszczółki
 • Króliczki
 • Puchatki
 • Tygryski
 • Sówki

Jako przedszkole, którego priorytetem jest wszechstronny rozwój dziecka, mamy do zaoferowania szeroki wachlarz zajęć dodatkowych takich jak:

 • Piłka nożna

 • Język angielski

 • Logorytmika

 • Rytmika

 • Gimnastyka korekcyjna

 • Taniec

 • Eksperymenty

 • Lekcje ciszy

 • Zajęcia sportowe

 • Zajęcia arteterapeutyczne

 • Zajęcia Ruch Rozwijający

 • Zajęcia muzyczne

Nasze metody edukacyjno-wychowawcze są oparte na aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii rozwoju.

Celem przedszkola jest:

 • Umożliwienie dziecku pełnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, moralnego i fizycznego
 • Wydobycie twórczego potencjału i możliwości rozwojowych dziecka
 • Uczenie współdziałania w grupie
 • Kształtowanie umiejętności ekspresji i rozumienia emocji
 • Przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

Jako Przedszkole o profilu edukacyjno-przyrodniczym łączymy obie te funkcje w trakcie spacerów i wycieczek, których celem jest zarówno rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny. Podczas wycieczek, wyjść i spacerów dziecko zapoznaje się z otaczającym środowiskiem i społecznością lokalną, podziwia przyrodę i zmiany w niej zachodzące, poznaje zasady bezpiecznego zachowania(galeria).

Jedną z form spacerów w naszym Przedszkolu są wyjścia na plac zabaw przy ul. Seminaryjskiej (obok Przedszkola). Mają one charakter zorganizowanych zabaw tematycznych, gier i zabaw zespołowych z wykorzystaniem przyborów gimnastycznych oraz różnych innych nietypowych pomocy rozbudzających potencjał twórczy dziecka.

Jesteśmy przedszkolem, które jest otwarte na wszelkiego rodzaju akcje społeczne oraz na współpracę ze środowiskiem lokalnym.

Współpracujemy z placówkami takimi jak:

 • Komenda Miejska Policji
 • Wojewódzki Dom Kultury – patronat nad akcją „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna ( Lekcje biblioteczne )
 • Teatr Krak-Art
 • Szkoła Podstawowa nr 13 w Kielcach