ScrollToTop
 

Przedszkole Specjalne Baja Patataja kieruje swoją ofertę dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz innymi niepełnosprawnościami.  Warunkiem przyjęcia do przedszkola jest  posiadanie przez dziecko orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do przedszkola specjalnego, w którym metody pracy będą dostosowane do niepełnosprawności dziecka.

W Przedszkolu prowadzona jest  wielospecjalistyczna  edukacja i rehabilitacja  dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny dopasowany jest do wieku rozwojowego dziecka, dzięki czemu pozwala osiągnąć jak najlepsze efekty edukacyjne, rewalidacyjne i wychowawcze.
Zajęcia edukacyjne pozwalają  na wszechstronny rozwój poznawczy dziecka, rozwój jego umiejętności społecznych, komunikacyjnych, rozwój samoakceptacji i poczucia własnej wartości. Nasze Przedszkole to placówka, w którym dziecko będzie przebywać i wychowywać się w atmosferze życzliwości, zrozumienia i poszanowania godności osobistej. W placówce zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów. Dzieci uczestniczą w zajęciach indywidualnych z psychologiem, logopedą, pedagogiem, fizjoterapeutą i terapeutą integracji sensorycznej zgodnie z zaleceniami wynikającymi z orzeczenia o potrzebie kształcenia. Dodatkowo dzieci uczestniczą w zajęciach RR Sherborne, terapii ręki, treningu umiejętności społecznych czy też zajęciach integrujących i relaksacyjnych.

Nasze atuty:  

- oferujemy szereg zajęć specjalistycznych prowadzących do szeroko rozumianego usprawnienia dziecka (logopeda, psycholog, pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, fizjoterapeuta),

do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie poprzez uwzględnianie jego możliwości i ograniczeń,

tworzymy indywidualne programy terapeutyczne, które uwzględniają specjalne potrzeby edukacyjne,

- zapewniamy im poczucie bezpieczeństwa, wsparcie, akceptację, życzliwość oraz miłą atmosferę podczas pobytu w przedszkolu,

- przygotowujemy zajęcia oraz pomoce dydaktyczne w taki sposób, aby uwzględniały one możliwości dzieci,

- zapewniamy wykwalifikowaną i kreatywną kadrę pedagogiczną, która dba o dobro i rozwój dzieci,

- stosujemy zasadę otwartych drzwi, co pozwala na przekazywanie rodzicom rzetelnych informacji na temat ich dzieci,

- stosujemy ideę integracji poprzez uczenie szacunku do siebie oraz innych,

- ciągle używamy jeszcze "trzech magicznych słów": DZIĘKUJĘ, PRZEPRASZAM i PROSZĘ

plakat A3


cropped Header2