ScrollToTop
 

cropped Header2

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu pod nazwą:

„Pozytywna integracja”

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE BAJA PATATAJA SPÓŁKA CYWILNA MONIKA WOLSKA, IWONA JABŁOŃSKA ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uczestników do projektu „Pozytywna integracja” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWŚ 2014-2020 Oś priorytetowa: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo; Działanie: RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia przedszkolnego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego; Poddziałanie: RPSW.08.03.01 Upowszechnienie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej.

Celem projektu jest wzrost poziomu rozwoju emocjonalnego, społecznego, edukacyjnego 20 dzieci z powiatu kieleckiego w wieku przedszkolnym, w tym dzieci niepełnosprawnych, w okresie 01.08.2017 do 31.08.2018 roku

I. Uczestnictwo w projekcie:

1. Uczestnikiem projektu może być wyłącznie dziecko z gmin powiatu kieleckiego: Kielce, Górno, Miedziana Góra, Morawica, Pierzchnica, Chmielnik, Piekoszów, Daleszyce, Zagnańsk;

2. w wieku przedszkolnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty;

3. Premiowane będą dzieci znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji życiowej:

a) Dziecko z Zespołem Aspergera, lub autystyczne
b) Dziecko z inną niepełnosprawnością
c) Dziecko z rodziny o najniższych dochodach
d) Dziecko pochodzące z rodziny wielodzietnej
e) Dziecko żyjące w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu
f) Dziecko mieszkające na terenach wiejskich
g) Dziecko rodziców pracujących

4. W przypadku takiej samej liczby pkt. kryterium rozstrzygającym będzie kolejność zgłoszeń.

II. Osoby uczestniczące w Projekcie będą mogły skorzystać z następujących bezpłatnych form wsparcia:

 Zajęcia języka migowego

 Nauka języka obcego metodą immersji

 Terapia neurologopedyczna

 Terapia metodą krakowską

 Terapia integracji sensorycznej

 Zajęcia matematyczno-informatyczne,

III. Szczegółowe wytyczne dotyczące zgłaszania się do udziału w projekcie oraz udziału w nim określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Pozytywna integracja” dostępny na stronie internetowej www.bajapatataja.pl oraz w Biurze Projektu.

IV. Składanie formularzy rekrutacyjnych

1. Formularz rekrutacyjny należy złożyć w Biurze Projektu lub przesłać do Biura Projektu pocztą tradycyjną w terminie od 1.08.2017 r. do 29.08.2017r.1 . W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu formularza do realizatora projektu.2
2. Wzór formularza rekrutacyjnego oraz wzór oświadczenia uczestnika projektu dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu www.bajapatataja.pl

V. Dane adresowe:

Biuro Projektu mieści się przy ul. Prostej 13/1B, 25-371 Kielce, godziny przyjęć 6:30 – 17:30.
Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu +48 413431101,+48 883-318-550 lub adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 1 - formularz rekrutacyjny
Załącznik nr 2 - deklaracja uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 3 - oświadczenie uczestnika projektu

1 Realizator projektu zastrzega sobie prawo zawieszenia rekrutacji w przypadku, gdy liczba wniosków przekroczy dwukrotnie liczbę miejsc w projekcie.
2 W celu spełnienia potrzeb osób niepełnosprawnych, chcących wziąć udział w projekcie, dopuszcza się możliwość złożenia dokumentacji rekrutacyjnej w innych formach niż papierowa, w szczególności w formie elektronicznej lub telefonicznej, wg ustalonej procedury z Kierownikiem Projektu.